WYSTAWA

victoria_1920_1025x390_3.png

Wystawa plakatowa 1920 Wojna Światów to projekt przygotowany przez KGHM Polska Miedź S.A. pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycja ma komiksową kreskę, zgodną

z najnowszymi światowymi trendami i jest skierowana do młodszego pokolenia Polaków.

W treści przedstawieni są najważniejsi bohaterowie

i prezentowane są wybrane ciekawostki związane

z Bitwą Warszawską i wojną polsko-bolszewicką. 

Celem wystawy jest zaciekawienie odbiorców wydarzeniami z 1920 roku i zainspirowanie ich do dalszego pogłębiania wiedzy o tym wydarzeniu.

Victoria 1920

W ramach obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej przygotowaliśmy 2500 wystaw do rozdania dla społeczności lokalnych.

Jeśli chcesz zorganizować wystawę w swoim Domu Kultury, Placówce oświatowej czy organizacji zgłoś się do nas wypełniając formularz poniżej.

Nieodpłatnie udostępniamy komplety wystaw (do wyczerpania zapasów).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dziękujemy za przesłanie!